نوار طرح ابزاری کد 43

موجود در انبار

  • انتخاب هر یک عدد 1 متر از 3 رشته با هم میباشد
  • عرض هر رشته 16 میلیمتر
  • W=16mm
  • نصب اسان روی سطوح
  • منعطف و شکل پذیر
  • رشته ها به اسانی جدا میشوند
  • این دسته محصولات خام و بدون رنگ عرضه می شوند
  • رنگ پذیر با رنگهای صنعتی که با تینر فوری رقیق شوند
مقایسه

نوار طرح ابزاری کد 43

نوار طرح ابزاری کد 43

رنگ های قابل استفاده
پلی ارتان
پودری
اپوکسی
رنگهای صنعتی که با تینر فوری رقیق شوند

منبت چوب،کتیبه و گل PVC

منو اصلی

نوار طرح ابزاری کد 43

نوار طرح ابزاری کد 43