قیمت ام دی اف بازار

کاهش تدریجی قیمت ها ، در اخرین بروز رسانی در تاریخ شنبه 1399/10/20 به شرح زیر می باشد ،
جداول زیر بروز ترین لیست قیمت ام دی اف MDF در بازار ( قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ) تهران است ، قیمتها به صورت خرده فروشی در بازار می باشد در این لیست ابعاد ورق ام دی اف هم درج شده که  صرفا جهت اطلاع همکاران عزیز در این جدول ها قرار دارد و امید واریم برای محاسبات شما در ساخت و فهمیدن تمام شده ی قیمت کابینت ام دی اف نیز کار ساز باشد ، در اینجا خرید اینترنتی محصولات ام دی اف در سایت پادوکو امکان پذیر نیست ، همچنین قیمت یراق الات را هم می توانید در لیست مخصوص یراق الات کابینت ببینید.

توجه : به تاریخ و شماره جدول دقت کنید.


قیمت ام دی اف بازار تهران 

 جدول شماره:1 اذر ماه – شنبه 1399/10/20

 انواع ورق ام دی اف

01
شرکت نوع ورق ابعاد ورق ام دی اف هزار تومان
ایزوفاممعمولی366 / 183=1/450
ایزوفامسینکرو366 / 183کاهش1/700
ایزوفامام باس بتن366 / 183=1/550
ایزوفام گروه 1280 / 122کاهش1/150
ایزوفام گروه 2280 / 122کاهش1/210
ایزوفام گروه 3280 / 122کاهش1/270
پاک چوب سفید366 / 183کاهش1/170
پاک چوبرنگی366 / 183کاهش1/218
ارین سیناسفید 366 / 183کاهش960
ارین سینارنگی366 / 183=1/100
گلستانرنگی366 / 183=880
گلستانسفید366 / 183=850
گلستانسفید280 / 210=
نقطهسفید366 / 183کاهش1/150
آساسفید366 / 183کاهش950
آسارنگی366 / 183کاهش1/030
ویسپانسفید366 / 183کاهش1/250
ویسپانرنگی366 / 183کاهش1/300
سه میل خارجیسفید پرینتی244 / 210
سه میل خارجیسفید244 / 183=210
سه میل ایرانیسفید پرینتی 244 / 183=140
سه میل سفید 244 / 210
طرح فرامیدسینکرو رنگی366 / 183=
یکروسفیدایرانی366 / 183=
یکروسفیدوانوچای366 / 183=
فومناتسفید 366 / 183کاهش950
فومناترنگی366 / 183کاهش1/050

قیمت ام دی اف بازار تهران 


 جدول شماره:2 اذر ماه – شنبه 1399/10/20

هایگلاس ها

02
برند جدول 2نوعابعاد ام دی افهزار تومان
ام دی اف فرامیدهایگلاس280 / 122کاهش1/130
ام دی اف فرامیدهایگلاس280/ 183کاهش1/600
دکو پنلهایگلاس280 / 122کاهش1/170
یلدیزهایگلاس280 / 122کاهش1/170 تا
1/300
AGT گروه یکهایگلاس280 / 122کاهش1/300
AGT گروه دوهایگلاسکاهش1/390
AGT گروه سههایگلاسکاهش1/480
پاک چوب گروه ۱هایگلاس280 / 122کاهش1/074
پاک چوب گروه ۲هایگلاس280 / 122کاهش1/145
پاک چوب گروه ۳هایگلاس280 / 122کاهش1/213
پاک چوب گروه ۴هایگلاس280 / 122کاهش1/287
پاک چوب گروه ۵هایگلاس280 / 122کاهش1/587
پانوتک گروه یکهایگلاس280 / 122=
پانوتک گروه دوهایگلاس280 / 122=
پانوتک گروه سههایگلاس280 / 122=
پانوتک گروه چهارهایگلاس280 / 122=
واریو گروه یکهایگلاس280 / 122کاهش1/170
واریو گروه دوهایگلاس280 / 122کاهش1/230
واریو گروه سههایگلاس280 / 122کاهش1/290
اکو پنلهایگلاس280 / 122کاهش860 تا
950

قیمت ام دی اف بازار تهران 


 جدول شماره:3 اذر ماه – شنبه 1399/10/20

صفحه کابینت ، نئوپان ، ورق پی وی سی ، خام

03
برند جدول 3نوعابعادهزار تومان
شرکت درخت سبزیک لب3 سانتیمترکاهش
شرکت درخت سبزدو لب 3 سانتیمترکاهش
شرکت درخت سبزیک لب 5 سانتیمترکاهش
شرکت درخت سبزدو لب 5 سانتیمترکاهش
شرکت اسیا چوبیک لب 3 سانتیمتر=
شرکت اسیا چوبیک لب 5 سانتیمتر=
شرکت اسیا چوبدو لب 3 سانتیمتر=
شرکت اسیا چوبدو لب 5 سانتیمتر=
شرکت ارین سینایک لب 3 سانتیمترکاهش
شرکت ارین سینایک لب 5 سانتیمترکاهش
شرکت ارین سینادو لب 3 سانتیمترکاهش
شرکت ارین سینادو لب 5 سانتیمترکاهش
جیوان اهوازدو لب 3 سانتیمترکاهش
جیوان اهوازدو لب 5 سانتیمتر
جیوان اهوازیک لب 3 سانتیمترکاهش
جیوان اهوازیک لب 5 سانتیمتر
اریانادو لب 3 سانتیمترکاهش1/160
اریانادو لب 5 سانتیمترکاهش1/360
تاپس ایرانیک لب3 سانتیمترکاهش1/300
تاپس ایرانیک لب5 سانتیمترکاهش1/480
تاپس ایراندو لب3 سانتیمترکاهش1/330
تاپس ایراندو لب5 سانتیمترکاهش1/530
pvc فومیزه3 میل244 / 122کاهش200
pvc فومیزه16 میل244 / 122کاهش780
25 میل بزرگوانوچای183/366=2/300
25 میل کوچکوانوچای244 / 122=1/000
خام 16 میلارین سینا183/366=780
خام 16 میلوانوچای183/366=1/150
خام 16 میلایرانی280 / 122=500
خام 8 میل183/366=560
خام 8 میل280 / 122=280
خام 6 میل280 / 122=220
نئوپانرفسنجان183/366=400

قیمت ام دی اف بازار تهران 


 جدول شماره:4 اذر ماه – شنبه 1399/10/20

انواع ملامینه

04
برند جدول 4نوعابعاد ورقهزار تومان
ام دی اف پارسنئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش630
ام دی اف پارسنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش600
ام دی اف پانیز اهوازنئوپان ملامینه رنگی366 / 183=680
ام دی اف پانیز اهوازملامینه سفید براق درجه۲366 / 183=660
ام دی اف پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید براق366 / 183=660
ام دی اف پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید برفی366 / 183=660
شرکت خلخالنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش
شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی210/366
شرکت پویانئوپان ملامینه سفید210/366
شرکت پویانئوپان ملامینه سفید366 / 183740
شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی366 / 183750
شرکت اذرانملامینه سفید و رنگی366 / 183=750
شرکت گلستانملامینه سفید و رنگی280/210کاهش550
شرکت گلستانفانتزی366 / 183کاهش600
شرکت گلستانملامینه سفید و رنگی366 / 183
شرکت فومناتنئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش680
شرکت فومناتنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش665
شرکت فومننئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش
شرکت فومننئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش
شرکت نوین شرقنئوپان ملامینه سفید366 / 183
شرکت تهراننئوپان ملامینه سفید366 / 183
شرکت تهراننئوپان ملامینه رنگی366 / 183
شرکت پدیدهنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش
شرکت پدیدهنئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش
شرکت پایتختملامینه سفید و رنگی366 / 183=
نئوپان ملامینهسفید و رنگی366 / 183کاهش

نکته قابل توجه:

این لیست قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه می باشد ، قیمت ام دی اف نسبت به فاصله شهر شما از تهران و مقدار هزینه ی حمل و نقلی که بر کالا وارد میشود جدا محاسبه می شود. ما سعی کردیم ابعاد ورق ام دی اف را به صورت صحیح وارد کنیم تا با توجه به این لیست و لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت شما بتوانید قیمت کابینت ام دی اف را به روز حساب کنید تا متحمل ضرر نشوید.


قیمت ام دی اف بازار تهران 

 جدول شماره:1 اذر ماه – دوشنبه 1399/10/01

 انواع ورق ام دی اف

01
ردیف شرکت نوع ورق ابعاد ورق ام دی اف هزار تومان
1ایزوفاممعمولی366 / 183=1/450
2ایزوفامسینکرو366 / 183=1/750
3ایزوفامام باس بتن366 / 183=1/550
4ایزوفام گروه 1280 / 122=1/200
5ایزوفام گروه 2280 / 122=1/260
6ایزوفام گروه 3280 / 122=1/320
7پاک چوب سفید366 / 183=1/338
8پاک چوبرنگی366 / 183=1/385
9ارین سیناسفید 366 / 183=980
10ارین سینارنگی366 / 183=1/100
11گلستانرنگی366 / 183=1/100
12گلستانسفید366 / 183=1/000
13گلستانسفید280 / 210=
14نقطهسفید366 / 183کاهش1/200
15آساسفید366 / 183کاهش970
16آسارنگی366 / 183کاهش1/050
17ویسپانسفید366 / 183=1/350
18ویسپانرنگی366 / 183=1/400
19سه میل خارجیسفید پرینتی244 / 210
20سه میل خارجیسفید244 / 183کاهش175
21سه میل ایرانیسفید پرینتی 244 / 183کاهش140
22سه میل سفید 244 / 210
23طرح فرامیدسینکرو رنگی366 / 183=1/400
24 یکروسفیدایرانی366 / 183کاهش920
25یکروسفیدوانوچای366 / 183کاهش1/150
26فومناتسفید 366 / 183=1/050
27فومناترنگی366 / 183کاهش1/100

قیمت ام دی اف بازار تهران 


 جدول شماره:2 اذر ماه – دوشنبه 1399/10/01

هایگلاس ها

02
ردیف برند جدول 2نوعابعاد ام دی افهزار تومان
1ام دی اف فرامیدهایگلاس280 / 122=1/150
2ام دی اف فرامیدهایگلاس280/ 183=1/640
3دکو پنلهایگلاس280 / 122=1/220
4یلدیزهایگلاس280 / 122=1/200 تا
1/330
5AGT گروه یکهایگلاس280 / 122کاهش1/320
6AGT گروه دوهایگلاسکاهش1/410
7AGT گروه سههایگلاسکاهش1/500
8پاک چوب گروه ۱هایگلاس280 / 122=1/311
9پاک چوب گروه ۲هایگلاس280 / 122=1/399
10پاک چوب گروه ۳هایگلاس280 / 122=1/482
11پاک چوب گروه ۴هایگلاس280 / 122=1/572
12پاک چوب گروه ۵هایگلاس280 / 122=1/932
13پانوتک گروه یکهایگلاس280 / 122=1/200
14پانوتک گروه دوهایگلاس280 / 122=1/260
14پانوتک گروه سههایگلاس280 / 122=1/320
15پانوتک گروه چهارهایگلاس280 / 122=1/340
16واریو گروه یکهایگلاس280 / 122=1/200
17واریو گروه دوهایگلاس280 / 122=1/260
18واریو گروه سههایگلاس280 / 122=1/320
19اکو پنلهایگلاس280 / 122=890 تا
970

قیمت ام دی اف بازار تهران 


 جدول شماره:3 اذر ماه – دوشنبه 1399/10/01

صفحه کابینت ، نئوپان ، ورق پی وی سی ، خام

03
ردیف برند جدول 3نوعابعادهزار تومان
1ام دی اف درخت سبزیک لب3 سانتیمترکاهش1/750
2ام دی اف درخت سبزدو لب 3 سانتیمترکاهش1/780
3ام دی اف درخت سبزیک لب 5 سانتیمترکاهش1/960
4ام دی اف درخت سبزدو لب 5 سانتیمترکاهش2/000
5ام دی اف اسیا چوبیک لب 3 سانتیمتر=1/450
6ام دی اف اسیا چوبیک لب 5 سانتیمتر=1/670
7ام دی اف اسیا چوبدو لب 3 سانتیمتر=1/470
8ام دی اف اسیا چوبدو لب 5 سانتیمتر=1/690
9ام دی اف ارین سینایک لب 3 سانتیمترکاهش1/120
10ام دی اف ارین سینایک لب 5 سانتیمترکاهش1/320
11ام دی اف ارین سینادو لب 3 سانتیمترکاهش1/150
12ام دی اف ارین سینادو لب 5 سانتیمترکاهش1/320
13جیوان اهوازدو لب 3 سانتیمترکاهش1/070
14جیوان اهوازدو لب 5 سانتیمتر
15جیوان اهوازیک لب 3 سانتیمترکاهش1/000
16جیوان اهوازیک لب 5 سانتیمتر
17اریانادو لب 3 سانتیمترکاهش1/160
18اریانادو لب 5 سانتیمترکاهش1/360
19تاپس ایرانیک لب3 سانتیمترکاهش1/300
20تاپس ایرانیک لب5 سانتیمترکاهش1/480
21تاپس ایراندو لب3 سانتیمترکاهش1/330
22تاپس ایراندو لب5 سانتیمترکاهش1/530
23pvc فومیزه3 میل244 / 122کاهش200
24pvc فومیزه16 میل244 / 122کاهش780
2525 میل بزرگوانوچای183/366=2/300
2625 میل کوچکوانوچای244 / 122=1/000
27خام 16 میلارین سینا183/366=780
28خام 16 میلوانوچای183/366=1/150
29خام 16 میلایرانی280 / 122=500
30خام 8 میل183/366=560
31خام 8 میل280 / 122=280
32خام 6 میل280 / 122=220
33نئوپانرفسنجان183/366=400

قیمت ام دی اف بازار تهران 


 جدول شماره:4 اذر ماه – دوشنبه 1399/10/01

انواع ملامینه

04
ردیف برند جدول 4نوعابعاد ورقهزار تومان
1ام دی اف پارسنئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش680
2ام دی اف پارسنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش660
3ام دی اف پانیز اهوازنئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش640
4ام دی اف پانیز اهوازملامینه سفید براق درجه۲366 / 183کاهش610
5ام دی اف پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید براق366 / 183کاهش630
6ام دی اف پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید برفی366 / 183کاهش630
7شرکت خلخالنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش650
8شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی210/366
9شرکت پویانئوپان ملامینه سفید210/366
10شرکت پویانئوپان ملامینه سفید366 / 183740
11شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی366 / 183750
12شرکت اذرانملامینه سفید و رنگی366 / 183=750
13ام دی اف گلستانملامینه سفید و رنگی280/210کاهش610
14ام دی اف گلستانفانتزی366 / 183کاهش620
15ام دی اف گلستانملامینه سفید و رنگی366 / 183730
16ام دی اف فومناتنئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش700
17ام دی اف فومناتنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش700
18ام دی اف فومننئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش710
19ام دی اف فومننئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش730
20شرکت نوین شرقنئوپان ملامینه سفید366 / 183
21شرکت تهراننئوپان ملامینه سفید366 / 183
22شرکت تهراننئوپان ملامینه رنگی366 / 183
23شرکت پدیدهنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش770
24شرکت پدیدهنئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش770
25شرکت پایتختملامینه سفید و رنگی366 / 183=750
26نئوپان ملامینهسفید و رنگی366 / 183کاهش670
نکته قابل توجه:

این لیست قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه می باشد ، قیمت ام دی اف نسبت به فاصله شهر شما از تهران و مقدار هزینه ی حمل و نقلی که بر کالا وارد میشود جدا محاسبه می شود. ما سعی کردیم ابعاد ورق ام دی اف را به صورت صحیح وارد کنیم تا با توجه به این لیست و لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت شما بتوانید قیمت کابینت ام دی اف را به روز حساب کنید تا متحمل ضرر نشوید.


قیمت ام دی اف بازار تهران 

 جدول شماره:1 اذر ماه – یکشنبه 1399/09/23

 انواع ورق ام دی اف

01
ردیف شرکت نوع ورق ابعاد ورق ام دی اف هزار تومان
1ایزوفاممعمولی366 / 183=1/450
2ایزوفامسینکرو366 / 183=1/750
3ایزوفامام باس بتن366 / 183=1/550
4ایزوفام گروه 1280 / 122=1/200
5ایزوفام گروه 2280 / 122=1/260
6ایزوفام گروه 3280 / 122=1/320
7پاک چوب سفید366 / 183=1/338
8پاک چوبرنگی366 / 183=1/385
9ارین سیناسفید 366 / 183=980
10ارین سینارنگی366 / 183=1/100
11گلستانرنگی366 / 183=1/580
12گلستانسفید366 / 183=1/550
13گلستانسفید280 / 210=
14نقطهرنگی366 / 183کاهش1/300
15آساسفید366 / 183=1/000
16آسارنگی366 / 183=1/100
17رینو ، ویسپانسفید366 / 183کاهش1/350
18رینو ، ویسپانرنگی366 / 183کاهش1/400
19سه میل خارجیسفید پرینتی244 / 210
20سه میل خارجیسفید244 / 183=220
21سه میل ایرانیسفید پرینتی 244 / 183=190
22سه میل سفید 244 / 210
23طرح فرامیدسینکرو رنگی366 / 183=1/400
24 یکروسفیدایرانی366 / 183کاهش940
25یکروسفیدوانوچای366 / 183کاهش1/200
26فومناتسفید 366 / 183کاهش1/000
27فومناترنگی366 / 183کاهش1/150

قیمت ام دی اف بازار تهران 

 جدول شماره:2 اذر ماه – یکشنبه 1399/09/23

هایگلاس ها

02
ردیف برند جدول 2نوعابعاد ام دی افهزار تومان
1ام دی اف فرامیدهایگلاس280 / 122=1/150
2ام دی اف فرامیدهایگلاس280/ 183=1/640
3دکو پنلهایگلاس280 / 122=1/240
4یلدیزهایگلاس280 / 122=1/200 تا
1/330
5AGT گروه یکهایگلاس280 / 122=1/350
6AGT گروه دوهایگلاس=1/440
7AGT گروه سههایگلاس=1/530
8پاک چوب گروه ۱هایگلاس280 / 122=1/311
9پاک چوب گروه ۲هایگلاس280 / 122=1/399
10پاک چوب گروه ۳هایگلاس280 / 122=1/482
11پاک چوب گروه ۴هایگلاس280 / 122=1/572
12پاک چوب گروه ۵هایگلاس280 / 122=1/932
13پانوتک گروه یکهایگلاس280 / 122=1/200
14پانوتک گروه دوهایگلاس280 / 122=1/260
14پانوتک گروه سههایگلاس280 / 122=1/320
15پانوتک گروه چهارهایگلاس280 / 122=1/340
16واریو گروه یکهایگلاس280 / 122کاهش1/200
17واریو گروه دوهایگلاس280 / 122کاهش1/260
18واریو گروه سههایگلاس280 / 122کاهش1/320
19اکو پنلهایگلاس280 / 122کاهش890 تا
970
قیمت ام دی اف بازار ، ابعاد ورق ام دی اف ، یراق الات ، قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ، هایگلاس ، سه میل ، صفحه کابینت و یراق الات کابینت

یراق الات کابینت ، شما می توانید برای مشاهده لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت و محاسبه در بدست اوردن قیمت کابینت ام دی اف کلیک کنید.


قیمت ام دی اف بازار تهران 

 جدول شماره:3 اذر ماه – یکشنبه 1399/09/23

صفحه کابینت ، نئوپان ، ورق پی وی سی ، خام

03
ردیف برند جدول 3نوعابعادهزار تومان
1شرکت درخت سبزیک لب3 سانتیمتر=1/920
2شرکت درخت سبزدو لب 3 سانتیمتر=1/950
3شرکت درخت سبزیک لب 5 سانتیمتر=2/070
4شرکت درخت سبزدو لب 5 سانتیمتر=2/140
5شرکت اسیا چوبیک لب 3 سانتیمتر=1/450
6شرکت اسیا چوبیک لب 5 سانتیمتر=1/670
7شرکت اسیا چوبدو لب 3 سانتیمتر=1/470
8شرکت اسیا چوبدو لب 5 سانتیمتر=1/690
9ام دی اف ارین سینایک لب 3 سانتیمتر=1/220
10ام دی اف ارین سینایک لب 5 سانتیمتر=1/420
11ام دی اف ارین سینادو لب 3 سانتیمتر=1/240
12ام دی اف ارین سینادو لب 5 سانتیمتر=1/440
13جیوان اهوازدو لب 3 سانتیمتر=1/120
14جیوان اهوازدو لب 5 سانتیمتر
15جیوان اهوازیک لب 3 سانتیمتر=1/100
16جیوان اهوازیک لب 5 سانتیمتر
17اریانادو لب 3 سانتیمتر=1/200
18اریانادو لب 5 سانتیمتر=1/400
19تاپس ایرانیک لب3 سانتیمتر=1/400
20تاپس ایرانیک لب5 سانتیمتر=1/580
21تاپس ایراندو لب3 سانتیمتر=1/430
22تاپس ایراندو لب5 سانتیمتر=1/630
23pvc فومیزه3 میل244 / 122کاهش200
24pvc فومیزه16 میل244 / 122=800
2525 میل بزرگوانوچای183/366=2/300
2625 میل کوچکوانوچای244 / 122کاهش1/000
27خام 16 میلارین سینا183/366=780
28خام 16 میلوانوچای183/366کاهش1/100
29خام 16 میلایرانی280 / 122=500
30خام 8 میل183/366=560
31خام 8 میل280 / 122=280
32خام 6 میل280 / 122=220
33نئوپانرفسنجان183/366=400

قیمت ام دی اف بازار تهران 

 جدول شماره:4 اذر ماه – یکشنبه 1399/09/23

انواع ملامینه

04
ردیف برند جدول 4نوعابعاد ورقهزار تومان
1شرکت پارسنئوپان ملامینه رنگی366 / 183=720
2شرکت پارسنئوپان ملامینه سفید366 / 183=740
3شرکت پانیز اهوازنئوپان ملامینه رنگی366 / 183=720
4شرکت پانیز اهوازملامینه سفید براق درجه۲366 / 183=680
5شرکت پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید براق366 / 183=700
6شرکت پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید برفی366 / 183=680
7شرکت خلخالنئوپان ملامینه سفید366 / 183=700
8شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی210/366=1/050
9شرکت پویانئوپان ملامینه سفید210/366=1/030
10شرکت پویانئوپان ملامینه سفید366 / 183
11شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی366 / 183
12شرکت اذرانملامینه سفید و رنگی366 / 183=750
13شرکت گلستانملامینه سفید و رنگی280/210=630
14شرکت گلستانفانتزی366 / 183=640
15شرکت فومناتنئوپان ملامینه رنگی366 / 183=740
16شرکت فومناتنئوپان ملامینه سفید366 / 183=740
17شرکت فومننئوپان ملامینه سفید366 / 183=750
18شرکت فومننئوپان ملامینه رنگی366 / 183=750
19شرکت نوین شرقنئوپان ملامینه سفید366 / 183
20شرکت تهراننئوپان ملامینه سفید366 / 183
21شرکت تهراننئوپان ملامینه رنگی366 / 183
22شرکت پدیدهنئوپان ملامینه سفید366 / 183=780
23شرکت پدیدهنئوپان ملامینه رنگی366 / 183=800
24شرکت پایتختملامینه سفید و رنگی366 / 183=750
25نئوپان ملامینهسفید و رنگی366 / 183کاهش700
قیمت ام دی اف بازار ، ابعاد ورق ام دی اف ، یراق الات ، قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ، هایگلاس ، سه میل ، صفحه کابینت و یراق الات کابینت

نکته قابل توجه :

این لیست قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه می باشد ، قیمت ام دی اف نسبت به فاصله شهر شما از تهران و مقدار هزینه ی حمل و نقلی که بر کالا وارد میشود جدا محاسبه می شود. ما سعی کردیم ابعاد ورق ام دی اف را به صورت صحیح وارد کنیم تا با توجه به این لیست و لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت شما بتوانید قیمت کابینت ام دی اف را به روز حساب کنید تا متحمل ضرر نشوید.


قیمت ام دی اف بازار تهران 

 جدول شماره:1 اذر ماه – دوشنبه 1399/09/10

 انواع ورق ام دی اف

01
ردیف شرکت نوع ورق ابعاد ورق ام دی اف هزار تومان
1ایزوفاممعمولی366 / 183کاهش1/450
2ایزوفامسینکرو366 / 183کاهش1/750
3ایزوفامام باس بتن366 / 183کاهش1/550
4ایزوفام گروه 1280 / 122کاهش1/200
5ایزوفام گروه 2280 / 122کاهش1/260
6ایزوفام گروه 3280 / 122کاهش1/320
7پاک چوب سفید366 / 183=1/338
8پاک چوبرنگی366 / 183=1/385
9ارین سیناسفید 366 / 183کاهش980
10ارین سینارنگی366 / 183کاهش1/100
11گلستانرنگی366 / 183=1/580
12گلستانسفید366 / 183=1/550
13گلستانسفید280 / 210=
14نقطهرنگی366 / 183کاهش1/400
15آساسفید366 / 183کاهش1/000
16آسارنگی366 / 183کاهش1/100
17رینو ، ویسپانسفید366 / 183کاهش1/500
18رینو ، ویسپانرنگی366 / 183=1/550
19سه میل خارجیسفید پرینتی244 / 210
20سه میل خارجیسفید244 / 183=220
21سه میل ایرانیسفید پرینتی 244 / 183=205
22سه میل سفید 244 / 210
23طرح فرامیدسینکرو رنگی366 / 183کاهش1/400
24 یکروسفیدایرانی366 / 183کاهش950
25یکروسفیدوانوچای366 / 183کاهش1/300
26فومناتسفید 366 / 183=1/100
27فومناترنگی366 / 183=1/200
قیمت ام دی اف بازار ، ابعاد ورق ام دی اف ، یراق الات ، قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ، هایگلاس ، سه میل ، صفحه کابینت و یراق الات کابینت

قیمت ام دی اف بازار تهران 

 جدول شماره:2 اذر ماه – دوشنبه 1399/09/10

هایگلاس ها

02
ردیف برند جدول 2نوعابعاد ام دی افهزار تومان
1شرکت فرامیدهایگلاس280 / 122کاهش1/100
2شرکت فرامیدهایگلاس280/ 183کاهش1/600
3دکو پنلهایگلاس280 / 122کاهش1/200
4یلدیزهایگلاس280 / 122=1/200 تا
1/330
5AGT گروه یکهایگلاس280 / 122=1/350
6AGT گروه دوهایگلاس=1/440
7AGT گروه سههایگلاسکاهش1/530
8پاک چوب گروه ۱هایگلاس280 / 122=1/311
9پاک چوب گروه ۲هایگلاس280 / 122کاهش1/399
10پاک چوب گروه ۳هایگلاس280 / 122کاهش1/482
11پاک چوب گروه ۴هایگلاس280 / 122کاهش1/572
12پاک چوب گروه ۵هایگلاس280 / 122افزایش1/932
13پانوتک گروه یکهایگلاس280 / 122کاهش1/200
14پانوتک گروه دوهایگلاس280 / 122کاهش1/260
14پانوتک گروه سههایگلاس280 / 122کاهش1/320
15پانوتک گروه چهارهایگلاس280 / 122کاهش1/340
16واریو گروه یکهایگلاس280 / 122=1/250
17واریو گروه دوهایگلاس280 / 122=1/320
18واریو گروه سههایگلاس280 / 122=1/390
19اکو پنلهایگلاس280 / 122=950 تا
985

یراق الات کابینت ، شما می توانید برای مشاهده لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت و محاسبه در بدست اوردن قیمت کابینت ام دی اف کلیک کنید.


قیمت ام دی اف بازار تهران 

 جدول شماره:3 اذر ماه – دوشنبه 1399/09/10

صفحه کابینت ، نئوپان ، ورق پی وی سی ، خام

03
ردیف برند جدول 3نوعابعادهزار تومان
1شرکت درخت سبزیک لب3 سانتیمتر=1/920
2شرکت درخت سبزدو لب 3 سانتیمتر=1/950
3شرکت درخت سبزیک لب 5 سانتیمترکاهش2/070
4شرکت درخت سبزدو لب 5 سانتیمترکاهش2/140
5شرکت اسیا چوبیک لب 3 سانتیمتر=1/450
6شرکت اسیا چوبیک لب 5 سانتیمتر=1/670
7شرکت اسیا چوبدو لب 3 سانتیمترکاهش1/470
8شرکت اسیا چوبدو لب 5 سانتیمترکاهش1/690
9شرکت ارین سینایک لب 3 سانتیمترکاهش1/220
10شرکت ارین سینایک لب 5 سانتیمترکاهش1/420
11شرکت ارین سینادو لب 3 سانتیمتر=1/240
12شرکت ارین سینادو لب 5 سانتیمتر=1/440
13جیوان اهوازدو لب 3 سانتیمتر=1/120
14جیوان اهوازدو لب 5 سانتیمتر
15جیوان اهوازیک لب 3 سانتیمتر=1/100
16جیوان اهوازیک لب 5 سانتیمتر
17اریانادو لب 3 سانتیمتر=1/200
18اریانادو لب 5 سانتیمتر=1/400
19تاپس ایرانیک لب3 سانتیمتر=1/400
20تاپس ایرانیک لب5 سانتیمتر=1/580
21تاپس ایراندو لب3 سانتیمتر=1/430
22تاپس ایراندو لب5 سانتیمتر=1/630
23pvc فومیزه3 میل244 / 122=220
24pvc فومیزه16 میل244 / 122=800
2525 میل بزرگوانوچای183/366افزایش2/300
2625 میل کوچکوانوچای244 / 1221/050
27خام 16 میلارین سینا183/366کاهش780
28خام 16 میلوانوچای183/366=1/200
29خام 16 میلایرانی280 / 122500
30خام 8 میل183/366کاهش560
31خام 8 میل280 / 122=280
32خام 6 میل280 / 122کاهش220
33نئوپانرفسنجان183/366400

قیمت ام دی اف بازار تهران 

 جدول شماره:4 اذر ماه – دوشنبه 1399/09/10

انواع ملامینه

04
ردیف برند جدول 4نوعابعاد ورقهزار تومان
1شرکت پارسنئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش750
2شرکت پارسنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش720
3شرکت پانیز اهوازنئوپان ملامینه رنگی366 / 183=720
4شرکت پانیز اهوازملامینه سفید براق درجه۲366 / 183کاهش680
5شرکت پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید براق366 / 183=700
6شرکت پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید برفی366 / 183کاهش680
7شرکت خلخالنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش700
8شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی210/366=1/050
9شرکت پویانئوپان ملامینه سفید210/366=1/030
10شرکت پویانئوپان ملامینه سفید366 / 183
11شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی366 / 183
12شرکت اذرانملامینه سفید و رنگی366 / 183کاهش750
13شرکت گلستانملامینه سفید و رنگی280/210=630
14شرکت گلستانفانتزی366 / 183=640
15شرکت فومناتنئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش740
16شرکت فومناتنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش740
17شرکت فومننئوپان ملامینه سفید366 / 183=750
18شرکت فومننئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش750
19شرکت نوین شرقنئوپان ملامینه سفید366 / 183
20شرکت تهراننئوپان ملامینه سفید366 / 183
21شرکت تهراننئوپان ملامینه رنگی366 / 183
22شرکت پدیدهنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش780
23شرکت پدیدهنئوپان ملامینه رنگی366 / 183=800
24شرکت پایتختملامینه سفید و رنگی366 / 183کاهش750
25نئوپان ملامینهسفید و رنگی366 / 183کاهش710
قیمت ام دی اف بازار ، ابعاد ورق ام دی اف ، یراق الات ، قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ، هایگلاس ، سه میل ، صفحه کابینت و یراق الات کابینت

نکته قابل توجه :

این لیست قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه می باشد ، قیمت ام دی اف نسبت به فاصله شهر شما از تهران و مقدار هزینه ی حمل و نقلی که بر کالا وارد میشود جدا محاسبه می شود. ما سعی کردیم ابعاد ورق ام دی اف را به صورت صحیح وارد کنیم تا با توجه به این لیست و لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت شما بتوانید قیمت کابینت ام دی اف را به روز حساب کنید تا متحمل ضرر نشوید.


قیمت ام دی اف بازار تهران 

 جدول شماره:1 اذر ماه – پنج شنبه 1399/09/06

 انواع ورق ام دی اف

01
ردیف شرکت نوع ورق ورق ام دی اف هزار تومان
1ایزوفاممعمولی366 / 183کاهش1/500
2ایزوفامسینکرو366 / 183کاهش1/800
3ایزوفامام باس بتن366 / 183کاهش1/600
4ایزوفام گروه 1280 / 122کاهش1/270
5ایزوفام گروه 2280 / 122کاهش1/330
6ایزوفام گروه 3280 / 122کاهش1/390
7پاک چوب سفید366 / 183=1/338
8پاک چوبرنگی366 / 183=1/385
9ارین سیناسفید 366 / 183کاهش 1/100
10ارین سینارنگی366 / 183کاهش1/300
11گلستانرنگی366 / 183=1/580
12گلستانسفید366 / 183=1/550
13گلستانسفید280 / 210=/000
14نقطهرنگی366 / 183کاهش1/450
15آساسفید366 / 183کاهش1/100
16آسارنگی366 / 183کاهش1/150
17رینو ، ویسپانسفید366 / 183افزایش1/550
18رینو ، ویسپانرنگی366 / 183=1/550
19سه میل خارجیسفید پرینتی244 / 210
20سه میل خارجیسفید244 / 183کاهش220
21سه میل ایرانیسفید پرینتی 244 / 183کاهش205
22سه میل سفید 244 / 210
23طرح فرامیدسینکرو رنگی366 / 183کاهش1/450
24 یکروسفیدایرانی366 / 183=1/050
25یکروسفیدوانوچای366 / 183=1/650
26فومناتسفید 366 / 183کاهش1/100
27فومناترنگی366 / 183کاهش1/200

قیمت ام دی اف بازار تهران 

 جدول شماره:2 اذر ماه – پنج شنبه 1399/09/06

هایگلاس ها

02
ردیف برند جدول 2نوعورق ام دی افهزار تومان
1شرکت فرامیدهایگلاس280 / 1221/140
2شرکت فرامیدهایگلاس280/ 183افزایش1/640
3دکو پنلهایگلاس280 / 1221/240
4یلدیزهایگلاس280 / 122کاهش1/2۰0 تا
1/3۳0
5AGT گروه یکهایگلاس280 / 122کاهش1/350
6AGT گروه دوهایگلاسکاهش1/440
7AGT گروه سههایگلاسکاهش1/560
8پاک چوب گروه ۱هایگلاس280 / 1221/311
9پاک چوب گروه ۲هایگلاس280 / 122کاهش1/402
10پاک چوب گروه ۳هایگلاس280 / 122کاهش1/492
11پاک چوب گروه ۴هایگلاس280 / 122کاهش1/582
12پاک چوب گروه ۵هایگلاس280 / 122کاهش1/672
13پانوتک گروه یکهایگلاس280 / 1221/250
14پانوتک گروه دوهایگلاس280 / 122کاهش1/310
14پانوتک گروه سههایگلاس280 / 122کاهش1/370
15پانوتک گروه چهارهایگلاس280 / 122کاهش1/390
16واریو گروه یکهایگلاس280 / 122کاهش1/250
17واریو گروه دوهایگلاس280 / 122کاهش1/320
18واریو گروه سههایگلاس280 / 122کاهش1/390
19اکو پنلهایگلاس280 / 122950 تا
985

قیمت ام دی اف بازار تهران 

 جدول شماره:3 اذر ماه – پنج شنبه 1399/09/06

صفحه کابینت ، نئوپان ، ورق پی وی سی ، خام

03
ردیف برند جدول 3نوعورق ام دی افهزار تومان
1شرکت درخت سبزیک لب3 سانتیمترکاهش1/920
2شرکت درخت سبزدو لب 3 سانتیمترکاهش1/950
3شرکت درخت سبزیک لب 5 سانتیمترکاهش2/150
4شرکت درخت سبزدو لب 5 سانتیمترکاهش2/180
5شرکت اسیا چوبیک لب 3 سانتیمتر1/450
6شرکت اسیا چوبیک لب 5 سانتیمتر1/670
7شرکت اسیا چوبدو لب 3 سانتیمتر1/480
8شرکت اسیا چوبدو لب 5 سانتیمتر1/720
9شرکت ارین سینادو لب 3 سانتیمترکاهش1/250
10شرکت ارین سینادو لب 5 سانتیمترکاهش1/450
11شرکت ارین سینادو لب 3 سانتیمتر
12شرکت ارین سینادو لب 5 سانتیمتر
13جیوان اهوازدو لب 3 سانتیمترکاهش1/120
14جیوان اهوازدو لب 5 سانتیمترکاهش1/320
15جیوان اهوازیک لب 3 سانتیمتر1/100
16جیوان اهوازیک لب 5 سانتیمتر1/300
17اریانادو لب 3 سانتیمترکاهش1/200
18اریانادو لب 5 سانتیمترکاهش1/400
19تاپس ایرانیک لب3 سانتیمترکاهش1/400
20تاپس ایرانیک لب5 سانتیمترکاهش1/580
21تاپس ایراندو لب3 سانتیمترکاهش1/430
22تاپس ایراندو لب5 سانتیمترکاهش1/630
23pvc فومیزه3 میل244 / 122کاهش220
24pvc فومیزه16 میل244 / 122800
2525 میل بزرگوانوچای183/366کاهش2/250
2625 میل کوچکوانوچای244 / 122
27خام 16 میلارین سینا183/366کاهش850
28خام 16 میلوانوچای183/366کاهش1/200
29خام 16 میلایرانی280 / 122
30خام 8 میل183/366590
31خام 8 میل280 / 122کاهش280
32خام 6 میل280 / 122230
33نئوپانرفسنجان183/366

یراق الات کابینت ، شما می توانید برای مشاهده لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت و محاسبه در بدست اوردن قیمت کابینت ام دی اف کلیک کنید.


قیمت ام دی اف بازار تهران 

 جدول شماره:4 اذر ماه – پنج شنبه 1399/09/06

انواع ملامینه

04
ردیف برند جدول 4نوعورق ام دی افهزار تومان
1شرکت پارسنئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش760
2شرکت پارسنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش730
3شرکت پانیز اهوازنئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش720
4شرکت پانیز اهوازملامینه سفید براق درجه۲366 / 183کاهش690
5شرکت پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید براق366 / 183کاهش700
6شرکت پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید برفی366 / 183کاهش690
7شرکت خلخالنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش730
8شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی210/366=1/050
9شرکت پویانئوپان ملامینه سفید210/366کاهش1/030
10شرکت پویانئوپان ملامینه سفید366 / 183
11شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی366 / 183
12شرکت اذرانملامینه سفید و رنگی366 / 183کاهش800
13شرکت گلستانملامینه سفید و رنگی280/210=630
14شرکت گلستانفانتزی366 / 183640
15شرکت فومناتنئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش750
16شرکت فومناتنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش750
17شرکت فومننئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش750
18شرکت فومننئوپان ملامینه رنگی366 / 183790
19شرکت نوین شرقنئوپان ملامینه سفید366 / 183
20شرکت تهراننئوپان ملامینه سفید366 / 183
21شرکت تهراننئوپان ملامینه رنگی366 / 183
22شرکت پدیدهنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش800
23شرکت پدیدهنئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش800
24شرکت پایتختملامینه سفید و رنگی366 / 183کاهش800
25نئوپان ملامینهسفید و رنگی366 / 183کاهش740

نکته قابل توجه :

این لیست قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه می باشد ، قیمت ام دی اف نسبت به فاصله شهر شما از تهران و مقدار هزینه ی حمل و نقلی که بر کالا وارد میشود جدا محاسبه می شود. ما سعی کردیم ابعاد ورق ام دی اف را به صورت صحیح وارد کنیم تا با توجه به این لیست و لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت شما بتوانید قیمت کابینت ام دی اف را به روز حساب کنید تا متحمل ضرر نشوید.


قیمت ام دی اف بازار تهران 

 جدول شماره:1 ابان ماه – پنج شنبه 1399/08/29

 انواع ورق ام دی اف

01
ردیف شرکت نوع ورق ورق ام دی اف هزار تومان
1ایزوفاممعمولی366 / 183=1/650
2ایزوفامسینکرو366 / 183=1/950
3ایزوفامام باس بتن366 / 183=1/750
4ایزوفام گروه 1280 / 122=1/300
5ایزوفام گروه 2280 / 122=1/360
6ایزوفام گروه 3280 / 122=1/420
7پاک چوب سفید366 / 183=1/338
8پاک چوبرنگی366 / 183=1/385
9ارین سیناسفید 366 / 183کاهش 1/190
10ارین سینارنگی366 / 183کاهش1/350
11گلستانرنگی366 / 183افزایش1/580
12گلستانسفید366 / 183افزایش1/550
13گلستانسفید280 / 210=/000
14نقطهرنگی366 / 183کاهش1/550
15آسیاسفید366 / 183کاهش1/170
16آسیارنگی366 / 183کاهش1/250
17رینو ، ویسپانسفید366 / 183=1/500
18رینو ، ویسپانرنگی366 / 183=1/550
19سه میل خارجیسفید پرینتی244 / 210
20سه میل خارجیسفید244 / 183افزایش250
21سه میل ایرانیسفید پرینتی 244 / 183افزایش255
22سه میل سفید 244 / 210
23طرح فرامیدسینکرو رنگی366 / 183کاهش1/500
24 یکروسفیدایرانی366 / 183کاهش1/050
25یکروسفیدوانوچای366 / 183افزایش1/650
26فومناتسفید 366 / 183کاهش1/200
27فومناترنگی366 / 183کاهش1/300

قیمت ام دی اف بازار تهران 

 جدول شماره:2 ابان ماه – پنج شنبه 1399/08/29

هایگلاس ها

02
ردیف برند جدول 2نوعورق ام دی افهزار تومان
1شرکت فرامیدهایگلاس280 / 122کاهش1/140
2شرکت فرامیدهایگلاس280/ 183کاهش1/340
3دکو پنلهایگلاس280 / 122=1/240
4یلدیزهایگلاس280 / 122=1/230 تا
1/360
5AGTهایگلاس280 / 122کاهش1/450
6AGTهایگلاسکاهش1/540
7AGTهایگلاسکاهش1/630
8پاک چوب گروه ۱هایگلاس280 / 1221/311
9پاک چوب گروه ۲هایگلاس280 / 1221/565
10پاک چوب گروه ۳هایگلاس280 / 1221/645
11پاک چوب گروه ۴هایگلاس280 / 1221/937
12پانوتکهایگلاس280 / 122کاهش1/250
13پانوتکهایگلاس280 / 122کاهش1/320
14پانوتکهایگلاس280 / 122کاهش1/390
15پانوتکهایگلاس280 / 122کاهش1/460
16واریوهایگلاس280 / 122=1/300
17واریوهایگلاس280 / 122=1/370
18واریوهایگلاس280 / 122=1/440
19اکو پنلهایگلاس280 / 122=950 تا
985

قیمت ام دی اف بازار تهران 

 جدول شماره:3 ابان ماه – پنج شنبه 1399/08/29

صفحه کابینت ، نئوپان ، ورق پی وی سی ، خام

03
ردیف برند جدول 3نوعورق ام دی افهزار تومان
1شرکت درخت سبزیک لب براق3 سانتیمتر=2/140
2شرکت درخت سبزدو لب براق3 سانتیمتر=2/170
3شرکت درخت سبزیک لب براق5 سانتیمتر=2/400
4شرکت درخت سبزدو لب براق5 سانتیمتر=2/450
5شرکت اسیا چوبیک لب براق3 سانتیمترکاهش1/450
6شرکت اسیا چوبیک لب براق5 سانتیمترکاهش1/670
7شرکت اسیا چوبدو لب براق3 سانتیمترکاهش1/480
8شرکت اسیا چوبدو لب براق5 سانتیمترکاهش1/720
9شرکت ارین سینادو لب 3 سانتیمتر=1/420
10شرکت ارین سینادو لب 5 سانتیمترکاهش1/550
11شرکت ارین سینادو لب براق3 سانتیمتر1/520
12شرکت ارین سینادو لب براق5 سانتیمتر1/740
13جیراندو لب براق3 سانتیمترکاهش1/200
14جیراندو لب براق5 سانتیمترکاهش1/400
15اریانادو لب براق3 سانتیمتر=1/350
16اریانادو لب براق5 سانتیمتر=1/550
17تاپس ایرانیک لب3 سانتیمترکاهش1/410
18تاپس ایرانیک لب5 سانتیمترکاهش1/620
19تاپس ایراندو لب3 سانتیمترکاهش1/440
20تاپس ایراندو لب5 سانتیمترکاهش1/670
21pvc فومیزه3 میل244 / 122کاهش240
22pvc فومیزه16 میل244 / 122کاهش800
2325 میل بزرگوانوچای366 / 183کاهش2/500
2425 میل کوچکوانوچای244 / 122
25خام 16 میلارین سینا366 / 183کاهش930
26خام 16 میلوانوچای366 / 183کاهش1/250
27خام 16 میلایرانی280 / 122کاهش370
28خام 8 میل366 / 183کاهش590
29خام 8 میل280 / 122کاهش290
30خام 6 میل280 / 122=230
31نئوپانرفسنجان366 / 183کاهش420
قیمت ام دی اف بازار ، ابعاد ورق ام دی اف ، یراق الات ، قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ، هایگلاس ، سه میل ، صفحه کابینت و یراق الات کابینت

یراق الات کابینت ، شما می توانید برای مشاهده لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت و محاسبه در بدست اوردن قیمت کابینت ام دی اف کلیک کنید.


قیمت ام دی اف بازار تهران 

 جدول شماره:4 ابان ماه – پنج شنبه 1399/08/29

انواع ملامینه

04
ردیف برند جدول 4نوعورق ام دی افهزار تومان
1شرکت پارسنئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش860
2شرکت پارسنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش800
3شرکت پانیز اهوازنئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش760
4شرکت پانیز اهوازملامینه سفید براق درجه۲366 / 183کاهش720
5شرکت پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید براق366 / 183کاهش740
6شرکت پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید برفی366 / 183کاهش720
7شرکت خلخالنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش780
8شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی210/366کاهش1/030
9شرکت پویانئوپان ملامینه سفید210/366کاهش1/050
10شرکت پویانئوپان ملامینه سفید366 / 183850
11شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی366 / 1831/050
12شرکت اذرانملامینه سفید و رنگی366 / 183کاهش880
13شرکت گلستانملامینه سفید و رنگی280/210کاهش630
14شرکت گلستانفانتزی366 / 183800
15شرکت فومناتنئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش820
16شرکت فومناتنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش800
17شرکت فومننئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش900
18شرکت نوین شرقنئوپان ملامینه سفید366 / 183850
19شرکت تهراننئوپان ملامینه سفید366 / 183880
20شرکت تهراننئوپان ملامینه رنگی366 / 183920
21شرکت پدیدهنئوپان ملامینه سفید366 / 183کاهش850
22شرکت پدیدهنئوپان ملامینه رنگی366 / 183کاهش850
23شرکت پایتختملامینه سفید و رنگی366 / 183کاهش880
24نئوپان ملامینهسفید و رنگی366 / 183کاهش750

نکته قابل توجه :

این لیست قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه می باشد ، قیمت ام دی اف نسبت به فاصله شهر شما از تهران و مقدار هزینه ی حمل و نقلی که بر کالا وارد میشود جدا محاسبه می شود. ما سعی کردیم ابعاد ورق ام دی اف را به صورت صحیح وارد کنیم تا با توجه به این لیست و لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت شما بتوانید قیمت کابینت ام دی اف را به روز حساب کنید تا متحمل ضرر نشوید.


قیمت ام دی اف بازار تهران

 جدول شماره:1 ابان ماه – شنبه 1399/08/24

 انواع ورق ام دی اف

01
ردیف شرکت نوع ورق ورق ام دی اف قیمت به تومان
1ایزوفاممعمولی366 / 1831/650/000
2ایزوفامسینکرو366 / 1831/950/000
3ایزوفامام باس بتن366 / 1831/750/000
4ایزوفام گروه 1280 / 1221/300/000
5ایزوفام گروه 2280 / 1221/360/000
6ایزوفام گروه 3280 / 1221/420/000
7پاک چوب سفید366 / 1831/338/000
8پاک چوبرنگی366 / 1831/385/000
9ارین سیناسفید 366 / 183 1/300/000
10ارین سینارنگی366 / 1831/390/000
11گلستانرنگی366 / 1831/480/000
12گلستانسفید366 / 1831/450/000
13گلستانسفید280 / 210/000
14نقطهرنگی366 / 1831/600/000
15آساسفید366 / 1831/300/000
16آسارنگی366 / 1831/350/000
17رینو ، ویسپانسفید366 / 1831/500/000
18رینو ، ویسپانرنگی366 / 1831/550/000
19سه میل خارجیسفید پرینتی244 / 210
20سه میل خارجیسفید244 / 183225/000
21سه میل ایرانیسفید پرینتی 244 / 183215/000
22سه میل سفید 244 / 210
23طرح فرامیدسینکرو رنگی366 / 1832/000/000
24 یکروسفیدایرانی366 / 1831/250/000
25یکروسفیدوانوچای366 / 1831/400/000
26فومناتسفید 366 / 1831/350/000
27فومناترنگی366 / 1831/400/000

قیمت ام دی اف بازار تهران 

 جدول شماره:2 ابان ماه – شنبه 1399/08/24

هایگلاس ها

02
ردیف برند جدول 2نوعورق ام دی افقیمت به تومان
1شرکت فرامیدهایگلاس280 / 1221/160/000
2شرکت فرامیدهایگلاس280/ 1831/640/000
3دکو پنلهایگلاس280 / 1221/240/000
4یلدیزهایگلاس280 / 1221/230/000 تا 1/360/000
5AGTهایگلاس280 / 1221/480/000 تا 1/660/000
6پاک چوب گروه ۱هایگلاس280 / 1221/311/000
7پاک چوب گروه ۲هایگلاس280 / 1221/565/000
8پاک چوب گروه ۳هایگلاس280 / 1221/645/000
9پاک چوب گروه ۴هایگلاس280 / 1221/937/000
10پانوتکهایگلاس280 / 1221/300/000 تا 1/540/000
11واریوهایگلاس280 / 1221/300/000 +70/000
12اکو پنلهایگلاس280 / 122950/000 تا 985/000

یراق الات کابینت ، شما می توانید برای مشاهده لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت و محاسبه در بدست اوردن قیمت کابینت ام دی اف کلیک کنید.

قیمت ام دی اف بازار ، ابعاد ورق ام دی اف ، یراق الات ، قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ، هایگلاس ، سه میل ، صفحه کابینت و یراق الات کابینت

نکته قابل توجه :

این لیست قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه می باشد ، قیمت ام دی اف نسبت به فاصله شهر شما از تهران و مقدار هزینه ی حمل و نقلی که بر کالا وارد میشود جدا محاسبه می شود. ما سعی کردیم ابعاد ورق ام دی اف را به صورت صحیح وارد کنیم تا با توجه به این لیست و لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت شما بتوانید قیمت کابینت ام دی اف را به روز حساب کنید تا متحمل ضرر نشوید.


قیمت ام دی اف بازار تهران 

 جدول شماره:3 ابان ماه – شنبه 1399/08/24

صفحه کابینت ، نئوپان ، ورق پی وی سی ، خام

03
ردیف برند جدول 3نوعورق ام دی افقیمت به تومان
1شرکت درخت سبزیک لب براق3 سانتیمتر2/140/000
2شرکت درخت سبزدو لب براق3 سانتیمتر2/170/000
3شرکت درخت سبزیک لب براق5 سانتیمتر2/400/000
4شرکت درخت سبزدو لب براق5 سانتیمتر2/450/000
5شرکت اسیا چوبیک لب براق3 سانتیمتر1/600/000
6شرکت اسیا چوبیک لب براق5 سانتیمتر1/840/000
7شرکت اسیا چوبدو لب براق3 سانتیمتر1/630/000
8شرکت اسیا چوبدو لب براق5 سانتیمتر1/890/000
9شرکت ارین سینادو لب 3 سانتیمتر1/420/000
10شرکت ارین سینادو لب 5 سانتیمتر1/640/000
11شرکت ارین سینادو لب براق3 سانتیمتر1/520/000
12شرکت ارین سینادو لب براق5 سانتیمتر1/740/000
13جیراندو لب براق3 سانتیمتر1/320/000
14جیراندو لب براق5 سانتیمتر1/500/000
15اریانادو لب براق3 سانتیمتر1/350/000
16اریانادو لب براق5 سانتیمتر1/550/000
17تاپس ایرانیک لب3 سانتیمتر1/475/000
18تاپس ایرانیک لب5 سانتیمتر1/700/000
19تاپس ایراندو لب3 سانتیمتر1/500/000
20تاپس ایراندو لب5 سانتیمتر1/750/000
21pvc فومیزه3 میل244 / 122260/000
22pvc فومیزه16 میل244 / 122830/0000
2325 میل بزرگوانوچای366 / 1832/650/000
2425 میل کوچکوانوچای244 / 122
25خام 16 میلارین سینا366 / 1831/050/000
26خام 16 میلوانوچای366 / 1831/580/000
27خام 16 میلایرانی280 / 122400/000
28خام 8 میل366 / 183630/000
29خام 8 میل280 / 122320/000
30خام 6 میل280 / 122230/000
31نئوپانرفسنجان366 / 183450/000

قیمت ام دی اف بازار تهران 

 جدول شماره:4 ابان ماه – شنبه 1399/08/24

انواع ملامینه

04
ردیف برند جدول 4نوعورق ام دی افقیمت به تومان
1شرکت پارسنئوپان ملامینه رنگی366 / 183880/000
2شرکت پارسنئوپان ملامینه سفید366 / 183840/000
3شرکت پانیز اهوازنئوپان ملامینه رنگی366 / 183820/000
4شرکت پانیز اهوازملامینه سفید براق درجه۲366 / 183800/000
5شرکت پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید براق366 / 183822/000
6شرکت پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید برفی366 / 183800/000
7شرکت خلخالنئوپان ملامینه سفید366 / 183800/000
8شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی210/3661/100/000
9شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی210/3661/150/000
10شرکت پویانئوپان ملامینه سفید366 / 183850/000
11شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی366 / 1831/050/000
12شرکت اذرانملامینه سفید و رنگی366 / 183900/000
13شرکت گلستانملامینه سفید و رنگی280/210670/000
14شرکت گلستانفانتزی280/210680/000
15شرکت فومناتنئوپان ملامینه رنگی366 / 183880/000
16شرکت فومناتنئوپان ملامینه سفید366 / 183860/000
17شرکت فومننئوپان ملامینه سفید366 / 183930/000
18شرکت نوین شرقنئوپان ملامینه سفید366 / 183850/000
19شرکت تهراننئوپان ملامینه سفید366 / 183880/000
20شرکت تهراننئوپان ملامینه رنگی366 / 183920/000
21شرکت پدیدهنئوپان ملامینه سفید366 / 183890/000
22شرکت پدیدهنئوپان ملامینه رنگی366 / 183890/000
23شرکت پایتختملامینه سفید و رنگی366 / 183900/000
24نئوپان ملامینهسفید و رنگی366 / 183880/000

یراق الات کابینت ، شما می توانید برای مشاهده لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت و محاسبه در بدست اوردن قیمت کابینت ام دی اف کلیک کنید.

نکته قابل توجه :

این لیست قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه می باشد ، قیمت ام دی اف نسبت به فاصله شهر شما از تهران و مقدار هزینه ی حمل و نقلی که بر کالا وارد میشود جدا محاسبه می شود. ما سعی کردیم ابعاد ورق ام دی اف را به صورت صحیح وارد کنیم تا با توجه به این لیست و لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت شما بتوانید قیمت کابینت ام دی اف را به روز حساب کنید تا متحمل ضرر نشوید.


قیمت ام دی اف بازار تهران 

جدول شماره:1 ابان ماه – سه شنبه 1399/08/20

 انواع ورق ام دی اف

ردیف شرکت جدول 1 نوع ورق ابعاد ورق ام دی اف قیمت به تومان
1ایزوفاممعمولی366 / 1831/800/000
2ایزوفامسینکرو366 / 1832/000/000
3ایزوفامام باس بتن366 / 1831/900/000
4ایزوفام گروه 1280 / 1221/350/000
5ایزوفام گروه 2280 / 1221/410/000
6ایزوفام گروه 3280 / 1221/470/000
7پاک چوب سفید366 / 1831/338/000
8پاک چوبرنگی366 / 1831/383/000
9ارین سیناسفید 366 / 183 1/450/000
10ارین سینارنگی366 / 1831/470/000
11گلستانرنگی366 / 1831/480/000
12گلستانسفید366 / 1831/450/000
13گلستانسفید280 / 2101/100/000
14نقطهرنگی366 / 1831/650/000 تا 1/850/000
15آساسفید366 / 1831/400/000
16آسارنگی366 / 1831/400/000
17رینو ، ویسپانسفید366 / 1831/600/000
18رینو ، ویسپانرنگی366 / 1831/650/000
19سه میل خارجیسفید پرینتی244 / 210
20سه میل خارجیسفید244 / 183260/000
21سه میل ایرانیسفید پرینتی 244 / 183240/000
22سه میل سفید 244 / 210
23طرح فرامیدسینکرو رنگی366 / 1832/100/000
24 یکروسفیدایرانی366 / 1831/450/000
25یکروسفیدوانوچای366 / 1831/550/000
قیمت ام دی اف بازار ، ابعاد ورق ام دی اف ، یراق الات ، قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ، هایگلاس ، سه میل ، صفحه کابینت و یراق الات کابینت

قیمت ام دی اف بازار تهران

جدول شماره:2 ابان ماه – سه شنبه 1399/08/20

هایگلاس ها

ردیف برند جدول 2نوعابعاد ورق ام دی افقیمت به تومان
1شرکت فرامیدهایگلاس280 / 1221/260/000
2شرکت فرامیدهایگلاس280/ 1831/740/000
3دکو پنلهایگلاس280 / 1221/340/000
4یلدیزهایگلاس280 / 1221/280/000 تا 1/410/000
5AGTهایگلاس280 / 1221/500/000 تا 1/680/000
6پاک چوب گروه ۱هایگلاس280 / 1221/370/0000
7پاک چوب گروه ۲هایگلاس280 / 1221/565/000
8پاک چوب گروه ۳هایگلاس280 / 1221/645/000
9پاک چوب گروه ۴هایگلاس280 / 1221/937/000
10پانوتکهایگلاس280 / 1221/330/000 تا 1/560/000
11واریوهایگلاس280 / 122
12ایرانیهایگلاس280 / 122

یراق الات کابینت ، شما می توانید برای مشاهده لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت و محاسبه در بدست اوردن قیمت کابینت ام دی اف کلیک کنید.


قیمت ام دی اف بازار تهران 

جدول شماره:3 ابان ماه – سه شنبه 1399/08/20

صفحه کابینت ، نئوپان ، ورق پی وی سی ، خام

ردیف برند جدول 3نوعابعاد ورق ام دی افقیمت به تومان
1شرکت درخت سبزیک لب براق3 سانتیمتر2/140/000
2شرکت درخت سبزدو لب براق3 سانتیمتر2/170/000
3شرکت درخت سبزیک لب براق5 سانتیمتر2/400/000
4شرکت درخت سبزدو لب براق5 سانتیمتر2/450/000
5شرکت اسیا چوبیک لب براق3 سانتیمتر1/550/000
6شرکت اسیا چوبیک لب براق5 سانتیمتر1/600/000
7شرکت اسیا چوبدو لب براق3 سانتیمتر1/630/000
8شرکت اسیا چوبدو لب براق5 سانتیمتر1/840/000
9شرکت ارین سینادو لب 3 سانتیمتر1/420/000
10شرکت ارین سینادو لب 5 سانتیمتر1/620/000
11شرکت ارین سینادو لب براق3 سانتیمتر1/520/000
12شرکت ارین سینادو لب براق5 سانتیمتر1/720/000
13جیراندو لب براق3 سانتیمتر1/300/000
14جیراندو لب براق5 سانتیمتر1/520/000
15اریانادو لب براق3 سانتیمتر1/350/000
16اریانادو لب براق5 سانتیمتر1/550/000
17نئوپان ملامینهسفید366 / 183850/000
18نئوپان ملامینهرنگی366 / 183880/000
19pvc فومیزه3 میل244 / 122250/000
20pvc فومیزه16 میل244 / 122800/0000
2125 میل بزرگوانوچای366 / 1832/570/000
2225 میل کوچکوانوچای244 / 122
23خام 16 میلارین سینا366 / 1831/080/000
24خام 16 میلوانوچای366 / 1831/550/000
25خام 16 میلایرانی280 / 122400/000
26خام 8 میل366 / 183600/000
27خام 8 میل280 / 122
28خام 6 میل280 / 122
29نئوپانرفسنجان366 / 183470/000

یراق الات کابینت ، شما می توانید برای مشاهده لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت و محاسبه در بدست اوردن قیمت کابینت ام دی اف کلیک کنید.


قیمت ام دی اف بازار تهران 

جدول شماره:4 ابان ماه – سه شنبه 1399/08/20

انواع ملامینه

ردیف برند جدول 4نوعابعاد ورق ام دی افقیمت به تومان
1شرکت پارسنئوپان ملامینه رنگی366 / 183880/000
2شرکت پارسنئوپان ملامینه سفید366 / 183860/000
3شرکت پانیز اهوازنئوپان ملامینه رنگی366 / 183820/000
4شرکت پانیز اهوازملامینه سفید براق درجه۲366 / 183800/000
5شرکت پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید براق366 / 183822/000
6شرکت پانیز اهوازنئوپان ملامینه سفید برفی366 / 183820/000
7شرکت خلخالنئوپان ملامینه سفید366 / 183800/000
8شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی210/3661/050/000
9شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی210/3661/100/000
10شرکت پویانئوپان ملامینه سفید366 / 183850/000
11شرکت پویانئوپان ملامینه رنگی366 / 183900/000
12شرکت اذرانملامینه سفید و رنگی366 / 183900/000
13شرکت گلستانملامینه سفید و رنگی280/210670/000
14شرکت فومناتنئوپان ملامینه رنگی366 / 183950/000
15شرکت فومناتنئوپان ملامینه سفید366 / 183930/000
16شرکت فومننئوپان ملامینه سفید366 / 183900/000
17شرکت نوین شرقنئوپان ملامینه سفید366 / 183900/000
18شرکت تهراننئوپان ملامینه سفید366 / 183880/000
19شرکت تهراننئوپان ملامینه رنگی366 / 183920/000
20شرکت پدیدهنئوپان ملامینه سفید366 / 183820/000
21شرکت پدیدهنئوپان ملامینه رنگی366 / 183890/000
22شرکت پایتختملامینه سفید و رنگی366 / 183900/000

شما می توانید برای مشاهده لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت و محاسبه در بدست اوردن قیمت کابینت ام دی اف کلیک کنید.


جدول لیست قیمت ام دی اف ابان ماه 1399

قیمت ام دی اف بازار تهران  پنج شنبه 1399/08/15

ردیف شرکت نوع ورق ابعاد ورق ام دی اف قیمت به تومان
1ایزوفاممعمولی366 / 1831/800/000
2ایزوفامسینکرو366 / 1832/000/000
3ایزوفامام باس بتن366 / 1831/900/000
4ایزوفام گروه 1280 / 122
5ایزوفام گروه 2280 / 122
6ایزوفام گروه 3280 / 122
8پاک چوب سفید366 / 1831/330/000
9ارین سیناسفید 366 / 183 1/500تا 1/650
10ارین سینارنگی366 / 1831/545/000 تا 1/600/000
11گلستانرنگی366 / 1831/650/000
12گلستانسفید366 / 1831/600/000
13متفرقهسفید366 / 1831/500/000 تا 1/600/000
14متفرقهرنگی366 / 1831/550/000 تا 1/650/000
15نقطهسفید 366 / 1831/550/000 تا 1/700/000
16آساسفید366 / 1831/550/000
17آسارنگی366 / 1831/600/000
18رینو ، ویسپانسفید366 / 1831/650/000
19رینو ، ویسپانرنگی366 / 1831/700/000
20سه میل خارجیسفید پرینتی244 / 183365/000
21سه میل ایرانیسفید پرینتی 244 / 183245/000 تا 280/000
22سه میل سفید 244 / 210270/0000
23شرکت فرامیدهایگلاس280 / 1221/260/000
24فرامیدهایگلاس280/ 1831/740/000
25طرح فرامیدرنگی366 / 1831/800/000 تا 2/100/000
26دکو پنلهایگلاس280 / 1221/340/000
27یلدیزهایگلاس280 / 1221/280/000 تا 1/410/000
28AGTهایگلاس280 / 1221/550/000 تا 1/730/000
29پاک چوبهایگلاس280 / 1221/310/000
30پانوتکهایگلاس280 / 1221/350/000
31واریوهایگلاس280 / 1221/430/000
32ایرانیهایگلاس280 / 122950/000
33 یکروسفیدایرانی366 / 1831/450/000
34یکروسفیدوانوچای366 / 1831/600/000
3525 میل بزرگوانوچای366 / 1832/500/000
3625 میل کوچکوانوچای280 / 122910/000
قیمت ام دی اف بازار ، ابعاد ورق ام دی اف ، یراق الات ، قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ، هایگلاس ، سه میل ، صفحه کابینت و یراق الات کابینت

صفحه کابینت ، نئوپان ، ورق پی وی سی ، خام

ردیفنوع ورقبرندابعاد ورق ام دی افقیمت به تومان
1صفحه براق یک لب 3c 366 / 60 شروع از 1/480
2صفحه براق دو لب 3c366 / 60شروع از 1/680
3صفحه براق یک لب 5c366 / 60شروع از 2/400
4صفحه براق دو لب 5c366 / 60شروع از 2/600
5نئوپان ملامینهسفید366 / 183
6نئوپان ملامینهرنگی366 / 183850/000 تا 950/000
7ورق پی وی سی pvc فومیزه244 / 122
8ورق پی وی سی pvc فومیزه 244 / 122 850/000 تا 900/000
9خام 16 میلارین سینا366 / 1831/020/000 تا 1/150/000
10خام 16 میلوانوچای366 / 1831/550/000
11خام 16 میل280 / 122400/000
12خام 8 میل366 / 183650/000
13خام 8 میل280 / 122300/000
14خام 6 میل280 / 122240/000

برای مشاهده و عضویت در کانال تلگرامی دستگیره روی لینک بزنید.


جدول لیست قیمت ام دی اف مهر ماه 1399

جدول قیمت ام دی اف در بازار تهران در تاریخ  یکشنبه 1399/07/27

ردیف شرکت نوع ورق سایز
قیمت به تومان
1ایزوفاممعمولی366 / 183T1/750/000
2ایزوفامسینکرو366 / 183T2/050/000
3ایزوفامام باس بتن366 / 183T1/950/000
4ایزوفامهای گلاس گروه 1280 / 122T
5ایزوفامهای گلاس گروه 2280 / 122T
6ایزوفامهای گلاس گروه 3280 / 122T
7پاک چوبهای گلاس280 / 122T1/200/000
8A G Tترک244 / 122T
9ارین سیناسفید 366 / 183T 1/700/000
10ترک AGTهای گلاس280 / 122Tشروع از 1/580
11ایرانیهای گلاس280 / 122T850 الی 1/075
12سه میلسفید ساده کاغذی244 / 183T
13سه میلسفید ملامینه244 / 183T
14سه میل خارجیسفید پرینتی244 / 210T250/000
15سه میل ایرانیسفید پرینتی 244 / 210T
16سه میل سوماترا سفید پرینتی 244 / 210T
17صفحه کابینتبراق یک لب 3c366 / 60T1/680 الی 1/950
18صفحه کابینتبراق دو لب 3c366 / 60T1/690 الی 1/960
19صفحه کابینتبراق یک لب 5c366 / 60T2/020 الی 2/220
20صفحه کابینتبراق دو لب 5c366 / 60T2/040 الی 2/240
21شرکت فرامیدبر جسته درجه 1366 / 183T
22ورق پی وی سیpvc فومیزه244 / 122
T

900/000

یراق الات کابینت ، شما می توانید برای مشاهده لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت و محاسبه در بدست اوردن قیمت کابینت ام دی اف کلیک کنید.

نکته قابل توجه :

این لیست قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه می باشد ، قیمت ام دی اف نسبت به فاصله شهر شما از تهران و مقدار هزینه ی حمل و نقلی که بر کالا وارد میشود جدا محاسبه می شود. ما سعی کردیم ابعاد ورق ام دی اف را به صورت صحیح وارد کنیم تا با توجه به این لیست و لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت شما بتوانید قیمت کابینت ام دی اف را به روز حساب کنید تا متحمل ضرر نشوید.

قیمت ام دی اف بازار ، ابعاد ورق ام دی اف ، یراق الات ، قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ، هایگلاس ، سه میل ، صفحه کابینت و یراق الات کابینت

جدول لیست قیمت ام دی اف مهر ماه 1399

جدول قیمت ام دی اف در بازار تهران در تاریخ یکشنبه 1399/07/13

ردیف شرکت نوع ورق سایز
قیمت به تومان
1ایزوفاممعمولی366 / 183T1380/000
2ایزوفامسینکرو366 / 183T1580/000
3ایزوفامام باس بتن366 / 183T1480/000
4ایزوفامهای گلاس گروه 1280 / 122T1250/000
5ایزوفامهای گلاس گروه 2280 / 122T1310/000
6ایزوفامهای گلاس گروه 3280 / 122T1370/000
7پاک چوبهای گلاس280 / 122T
8A G Tترک244 / 122T
9ارین سیناسفید 366 / 183T 1550/000
10ترک AGTهای گلاس244 / 122T
11یلدیزهای گلاس280 / 122T
12سه میلسفید ساده کاغذی244 / 183T
13سه میلسفید ملامینه244 / 183T
14سه میل خارجیسفید پرینتی244 / 210T215/000
15سه میل ایرانیسفید پرینتی 244 / 210T200/000
16سه میل سوماترا سفید پرینتی 244 / 210T
17صفحه کابینتبراق یک لب 3c366 / 60T1130/000
18صفحه کابینتبراق دو لب 3c366 / 60T1150/000
19صفحه کابینتبراق یک لب 5c366 / 60T
20صفحه کابینتبراق دو لب 5c366 / 60T
21شرکت فرامیدبر جسته درجه 1366 / 183T
22ورق پی وی سیpvc فومیزه244 / 122
T

780/000

نکته قابل توجه :

این لیست قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه می باشد ، قیمت ام دی اف نسبت به فاصله شهر شما از تهران و مقدار هزینه ی حمل و نقلی که بر کالا وارد میشود جدا محاسبه می شود. ما سعی کردیم ابعاد ورق ام دی اف را به صورت صحیح وارد کنیم تا با توجه به این لیست و لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت شما بتوانید قیمت کابینت ام دی اف را به روز حساب کنید تا متحمل ضرر نشوید.


جدول لیست قیمت ام دی اف شهریور ماه 1399

قیمت ام دی اف بازار

( قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ) تهران  پنج شنبه 1399/06/06

خرید اینترنتی یراق کابینت | از طریق اپلیکیشن وسایت پادوکو خرید انلاین یراق کابینت و دکوراسیون خود را می توانید به راحتی در اینجا انجام دهید.

ردیف شرکت نوع ورق سایز
قیمت به تومان
1ایزوفاممعمولی366 / 183T930/000
2ایزوفامسینکرو366 / 183T1130/000
3ترک AGTهای گلاس244 / 122T1/270 الی 1/400
4پاک چوبهای گلاس280 / 122T870 الی 1/050
5A G Tترک244 / 122T630 الی 750
6ارین سیناسفید 366 / 183T750/000
7ارین سینا366 /183T
8یلدیزهای گلاس280 / 122T1/000الی 1/150
9سه میلسفید ساده کاغذی244 / 183T
10سه میلسفید ملامینه244 / 183T
11سه میل خارجیسفید پرینتی244 / 210T135/000
12سه میل ایرانیسفید پرینتی 244 / 210T122/000
13سه میل سوماترا سفید پرینتی 244 / 210T
14صفحه کابینتبراق یک لب 3c366 / 60T820/000
15صفحه کابینتبراق دو لب 3c366 / 60T835/000
16صفحه کابینتبراق یک لب 5c366 / 60T910/000
17صفحه کابینتبراق دو لب 5c366 / 60T925/000
18شرکت فرامیدبر جسته درجه 1366 / 183T
19ورق پی وی سیpvc فومیزه244 / 122
T

520/000

نکته قابل توجه :

این لیست قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه می باشد ، قیمت ام دی اف نسبت به فاصله شهر شما از تهران و مقدار هزینه ی حمل و نقلی که بر کالا وارد میشود جدا محاسبه می شود. ما سعی کردیم ابعاد ورق ام دی اف را به صورت صحیح وارد کنیم تا با توجه به این لیست و لیست قیمت یراق الات اساسی کابینت شما بتوانید قیمت کابینت ام دی اف را به روز حساب کنید تا متحمل ضرر نشوید.

قیمت ام دی اف بازار ، ابعاد ورق ام دی اف ، یراق الات ، قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ، هایگلاس ، سه میل ، صفحه کابینت و یراق الات کابینت

جدول لیست قیمت ام دی اف شهریور ماه 1398

خرید اینترنتی یراق کابینت | از طریق اپلیکیشن وسایت پادوکو خرید انلاین یراق الات کابینت و دکوراسیون خود را می توانید به راحتی در اینجا انجام دهید.

ردیف شرکت نوع ورق سایز
قیمت به تومان
1ایزوفاممعمولی366 / 183T510/000
2ایزوفامسینکرو366 / 183T680/000
3ترکهای گلاس244 / 122T510 الی 570
4ترک کاستامانا280 / 222T545 الی 625
5A G Tترک244 / 122T630 الی 750
6ارین سیناسفید فابریک366 / 183T375/000
7ارین سیناسفید صابونی366 /183T370/000
8A G Cهای گلاس244 / 122T555 الی 640
9سه میلسفید ساده کاغذی244 / 183T
10سه میلسفید ملامینه244 / 183T
11سه میلسفید پرینتری244 / 210T68/000
12سه میل ایزوفام سفید پرینتری 244 / 210T70/000
13سه میل سوماترا سفید پرینتری 244 / 210T66/000
14صفحه کابینتبراق یک لب 3c366 / 60T500/000
15صفحه کابینتبراق دو لب 3c366 / 60T510/000
16صفحه کابینتبراق یک لب 5c366 / 60T560/000
17صفحه کابینتبراق دو لب 5c366 / 60T570/000
18شرکت فرامیدبر جسته درجه 1366 / 183T
19شرکت فرامیدبر جسته درجه 2366 / 183


جدول لیست قیمت ام دی اف مرداد ماه

این لیست قیمت ام دی اف در بازار ( قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ) در مرداد ماه ۱۳۹۸ بود

که در این ماه هیچ کدام از شرکت ها به اندازه ای که قابل توجه باشد تغییر ندادند

ردیف شرکت نوع ورق سایز
قیمت به تومان
1ایزوفاممعمولی366 / 183T510/000
2ایزوفامسینکرو366 / 183T680/000
3ترکهای گلاس244 / 122T510 الی 570
4ترک کاستامانا280 / 222T545 الی 625
5A G Tترک244 / 122T630 الی 750
6ارین سیناسفید فابریک366 / 183T375/000
7ارین سیناسفید صابونی366 /183T370/000
8A G Cهای گلاس244 / 122T555 الی 640
9سه میلسفید ساده کاغذی244 / 183T
10سه میلسفید ملامینه244 / 183T
11سه میلسفید پرینتی244 / 210T68/000
12سه میل ایزوفام سفید پرینتی 244 / 210T70/000
13سه میل سوماترا سفید پرینتی 244 / 210T66/000
14صفحه کابینتبراق یک لب 3c366 / 60T500/000
15صفحه کابینتبراق دو لب 3c366 / 60T510/000
16صفحه کابینتبراق یک لب 5c366 / 60T560/000
17صفحه کابینتبراق دو لب 5c366 / 60T570/000
18شرکت فرامیدبر جسته درجه 1366 / 183T
19شرکت فرامیدبر جسته درجه 2366 / 183

این قیمت ها فقط برای اطلاع از قیمت ام دی اف MDF بازار ( قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ) تهران می باشد که امیدواریم در محاسبات فنی برای براورد قیمت کابینت ام دی اف و در کار اجرایی شما مفید باشد .

قیمت ام دی اف بازار ، ابعاد ورق ام دی اف ، یراق الات ، قیمت ورق ام دی اف در چهاردانگه ، هایگلاس ، سه میل ، صفحه کابینت و یراق الات کابینت

قیمت یراق الات کابینت

قیمت یراق الات کابینت را هم در قسمت فروشگاه انلاین یراق الات پادوکو یراق الات می توانید با جستجوی نام محصول یا در قسمت دسته بندی ببینید.

به همان نسبت هم قیمت ام دی اف در شهری که شما هستید هم متفاوت است.

5/5 (1 نظر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

منو اصلی